Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

mllev
20:52
Jakbym był akurat teraz na spacerze, to usiłowałbym kopnąć jakiś kamyk. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
mllev
20:52
5445 9f19 500
Reposted fromzciach zciach viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
20:44
2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viasilence89 silence89
mllev
20:43
Memory by Anton Semenov
Reposted fromcorvax corvax viaLuukka Luukka
mllev
20:42
2130 21c9 500
Reposted from3ch0 3ch0 viaaunds aunds
mllev
20:39
7683 6b69 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viaaunds aunds
mllev
20:38
3689 8804 500
Reposted fromantichris antichris viaFlau Flau
mllev
20:35
3230 3251 500
Reposted fromFlau Flau viadrain832 drain832
mllev
20:33
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
mllev
20:33
6110 554d 500
mllev
20:32
5945 fe3d 500
Reposted fromKarlsquell1337 Karlsquell1337 viaFredFuchs FredFuchs
mllev
20:31
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou vianieobecnosc nieobecnosc
mllev
20:31
mllev
20:27
9663 38f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viadrain832 drain832
mllev
20:26
1924 4910
Reposted fromzciach zciach viaTehawanka Tehawanka
mllev
20:25
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viapassionative passionative
mllev
20:25
5096 267f 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianieobecnosc nieobecnosc
20:23
7434 74ff 500

postmodernmulticoloredcloak:

gutterballgt:

darkslayer092:

They’ve come so far.

Give them their hair back??

Freshman year vs senior year

Reposted fromMoniquill Moniquill viairmelin irmelin
20:21
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
mllev
20:19
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl