Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

20:13
5027 be60
mllev
20:13
I wish I were a cat
Reposted fromfabs3 fabs3 viamirosia mirosia
mllev
20:12
7823 8e5c
Reposted frompifpafpuf pifpafpuf viaryska ryska
mllev
20:11
1518 e3ea 500
Reposted fromfungi fungi viavifon vifon
20:10
mllev
20:08

Musisz wiedzieć, że ja nie jestem tą , która cierpliwie czeka na Twój telefon. Jestem tą, która denerwuje się okropnie, kiedy nie odzywasz się cały dzień. Tą, która zawsze pisze najczarniejsze scenariusze. Tą, która każde Twoje słowo tłumaczy sobie na milion różnych sposobów. Tą, która każdą sytuację dokładnie zapamiętuje i przechowuje w sercu już na zawsze.

— dokładnie..
Reposted frommefir mefir viaduzedziecko duzedziecko
mllev
20:07
6501 f1d6 500
Reposted frommisswindy misswindy viakfiati kfiati
mllev
20:07
"Głupie dwudziestolatki są święcie przekonane,że nawet gdy wysrasz się na czyjeś serce i emocje,kiedyś możecie jeszcze zostać superprzyjaciółmi,wychodzącymi czasami na wspólne kolacje lub spacer i spotykającymi się ze swoimi nowymi partnerami w przemiłym gronie,żeby pograć sobie w scrabble'a."
Żulczyk Instytut str.208
20:06
5580 aa2c
mllev
20:05
0585 9be9 500
Janusz Korczak
mllev
20:04
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter viaLuukka Luukka
mllev
20:03
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
mllev
20:03
mllev
20:02
Reposted fromfungi fungi viaKrebs Krebs

June 30 2015

mllev
15:15
1218 aaed 500
Reposted fromrenirene renirene
mllev
15:14
9198 d219
Reposted fromoutline outline viaszmaragdowykot szmaragdowykot
mllev
15:14

Same-sex marriage has been legal in Canada since 2005.

(via @oliveiranth)

mllev
13:41
8105 9dde 500
Reposted fromrof rof viaMaR2-D2 MaR2-D2
mllev
13:39
mllev
13:38
9786 b945 500
Water your owl until it blooms
Reposted frommondkroete mondkroete viarenana renana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl